Skip to main content

Møgelø

Møgelø er en enestående ø midt i Søhøjlandet. På denne eventyr-ø tilbyder FDF i Silkeborg at leje én af to lejre:

  • den større lejr – JUULSBORG – egner sig med sine i alt 64 indendørs overnatningspladser til sommerlejre, lejrskoler og weekendophold for større grupper. I alt har Juulsborg kapacitet til 100 lejrdeltagere, hvor de resterende 36 kan overnatte i telt.
  • Den mindre lejr – HYTTEN – rummer plads til i alt 20 personer med 10 indendørs overnatningspladser. De øvrige 10 deltagere kan overnatte i telt.

Begge lejre ligger helt unikt placeret på hver sin side af Møgelø. Juulsborg ligger i helt tæt forbindelse til Julsø på østsiden, og Hytten ligger højt - mere end 20 m. over Julsø - med udsigt mod vest. Og hvilke udsigter ved foden af Himmelbjerget!
Begge lejre må kandidere til at være Danmarks smukkest beliggende - så smukt at det næsten er et mirakel, at alle, der lejer enten Juulsborg eller Hytten, kan få adgang til herlighederne.

Møgeløs historie
Navnet Møgelø stammer fra det gamle ord ”møgel”, der betyder stor. Og Møgelø er også Danmarks største bebyggede ø i ferskvand. Øen har af naturlige grunde sin oprindelse fra istiden, men at den stadigvæk eksisterer omgivet af Gudenåens stærke strøm, der løber gennem Julsø, skyldes, at hovedparten af Møgelø består af kraftig ler. Uden den lerholdige undergrund ville Møgelø være skyllet bort for længst. Den særlige jordbund er også årsag til Møgeløs frodige skovvækst og en vegetation, der er usædvanlig for Søhøjlandet.

Arkæologiske undersøgelser tyder på, at Møgelø har været beboet allerede i stenalderen. Den var dengang dækket af egeskov. Senere blev skoven ryddet, og frem til 1850 blev der drevet landbrug på øen. Senest var der én landmand, der havde kvæghold på øen, men på grund af besværlighederne med forbindelsen fra fastlandet opgav han til sidst driften.

I 1898 blev der opført en restaurationsbygning dér, hvor det nuværende Juulsborg ligger. Håbet var at kunne trække turister til Søhøjlandet. Efter få år måtte projektet dog opgives, og restaurationen lå ubrugt hen, indtil FDF i Silkeborg i 1912 fik lov til at holde en sommerlejr på øen og bl.a. bruge den forsømte restaurationsbygning til at sove i. Og det kunne lade sig gøre, da den danske marine velvilligt udlejede hængekøjer, som så blev hængt op i spisesalen.

Tre år senere købte FDF matriklen med restaurationen og satte den i stand til lejrbrug. Efter yderligere syv år blev bygningen revet ned, og det nuværende ikoniske Juulsborg blev opført i vinteren 1922-23 dengang, der var isvintre til, som gjorde det muligt at fragte byggematerialer og håndværkere over isen til Møgelø, der jo er uden bro- eller færgeforbindelse.

Siden købet af den første del af Møgelø, har FDF erhvervet i alt godt 132.000 m2 af Møgeløs samlede areal på 155.000 m2. Og hele arealet med skov, slette, store skråninger og søbredder står til rådighed for lejerne. Det resterende areal udgøres af tre private sommerhusparceller.

Og i mere end 100 år har Møgeløs lyksaligheder – for enden af regnbuen - været en privilegeret tumleplads for ikke mindst børn og unge.